Välkommen till Din Framtid
En framtid som du väljer och påverkar


Det är viktigt hur du väljer din framtid

Din framtid är viktig för oss

Din Framtid hjälper fas3 deltagare inom "jobb- och utvecklingsgarantin" att få en nystart. Som fas3 deltagare placerar vi dig i centrum. Vi ser dina möjligheter i stället för problem. 
Vi tror att människan som en helhet är det viktiga.

Personlig utveckling
Genom att kartlägga dina mål i livet med individuella samtal, utvecklar våra handledare ett sysselsättningsprojekt som passar just dig. Du upptäcker och förverkligar dina unika styrkor. Du får  nya möjligheter. Du kan exempelvis välja att utvecklas inom IT, media och miljö. Ditt sysselsättningsprojekt skall vara meningsfullt för dig.

Vårt mål
Under hela processen kommer du att få handledning och personligt stöd utifrån dina behov för att din sysselsättning på Din Framtid ska vara så utvecklande som möjligt för dig. 

Vi vill stärka dina referenser och skapa nya möjligheter för dig !

Hos Din Framtid kan du se ljust på hur ditt liv kommer att utvecklas. Våra handledare har utbildning, erfarenhet och omtanke för att hjälpa dig på bästa sätt.

Klicka här för att uptäcka vad du kan göra på Din Framtid

Vill du komma på studiebesök?
Hör med din arbetsförmedlare

 eller kontakta oss idag så hjälper vi dig !
Ring 0700 569 511

"Framtiden tillhör dem som tror på det vackra i deras drömmar."
 Eleanor Roosevelt

Nobel kemipristagaren Dan Shechtmans råd: ”Tro på dig själv”